چالش های شما در این حوزه

 • تعیین شایستگی های لازم برای کارشناس منابع انسانی متناسب با سازمان
 • ارزیابی افراد معرفی شده توسط سازمان
 • نظارت بر روند و اولویت بندی فرایندهای منابع انسانی
همین حالا شروع کنید

همانطور که می دانید منابع انسانی یک دانش نوپا و به شدت در حال رشد می باشد. اغلب سازمان های به این احساس نیاز دست پیدا کرده اند که باید یک واحد منابع انسانی داشته باشند که فارغ از امور اداری، به نیازها و توانمندسازی کارکنان بپردازد. اما اغلب جذب چنین فردی برای سازمان هزینه بردار است. چون اکثر افراد در حوزه منابع انسانی یا دانش اکادمیک دارند که در عمل ضعیف هستند یا تجربی کار کرده اند که در حوزه های خاصی کار کرده اند و به همه حوزه های منابع انسانی اشراف ندارند.
لذا در خدمات منتورینگ منابع انسانی ، منتور کمک می کند تا فرد تازه فارغ التحصیل شده و کم تجربه نیز بتواند نیازهای سازمان را شناخته و آنها را برطرف نماید. این فرد می تواند از درون سازمان یا بیرون سازمان انتخاب شود.

استفاده از این خدمات چه مزایایی برای شما خواهد داشت؟

این خدمات هزینه آزمون و خطای سازمان را کاهش می دهد
واحد منابع انسانی به صورت اصولی و علمی پیش خواهد رفت تا اعتماد کارکنان را جلب نماید
واحدمنابع انسانی منطبق با ارزش ها و برند سازمان طراحی خواهد شد

می خواهید ما با شما تماس بگیریم؟


لطفا برای ثبت درخواست و گرفتن مشاوره های لازم از فرم درخواست مقابل استفاده کنید.

نحوه اجرا

براساس توافق ایجاد شده بین مشاور و کارفرما، برحسب حجم کار و نوع پروژه ،مشاور روزهای مشخصی را در سازمان حضور یافته و به آموزش و تعیین مسیر واحد منابع انانی و رفع نوقص می پردازد


  در صورتی که مطمئن نیستید کدام بسته مناسب شماست، نگران نباشید! من در کنارش شما هستم تا بهترین خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

  سرویس های و خدمات قابل ارائه

  Services

  تجربه مشتریان قبلی

  Customers Experience