کارمند بی مسئولیت

با کارمند بی مسئولیت چگونه رفتار کنیم؟

23 اردیبهشت 4 دقیقه خواندن

با کارمند بی مسئولیت چگونه رفتار کنیم؟

خانم عزیزی مدیر واحد روابط عمومی بسیارعصبانی است. خانم واحد، مسئول دفتر او باز هم کارها را ناتمام گذاشته است.

برای برگزاری یک جلسه باید هماهنگ می کرد. علیرغم پیگیری های مستمر خانم عزیزی هماهنگی با اعضا انجام نشده است.

خانم عزیزی قصد دارد عذر او را بخواهد. خانم عزیزی با من از نگرانی هایش می گوید.; ازینکه خانم واحد به علت بی مسئولیتی هایش آبروی کاری او را در معرض خطر قرار داده است.

کارمند بی مسئولیت

ازینکه باید مدام کارهای او را پیگیری کند، خسته شده است. خانم واحدی نه تنها باری از دوشش برنمی دارد، بلکه او را بیشتر مستاصل می کند.

از طرفی او می داند که خانم واحدی به این کار شدیدا نیاز دارد. اگر وی اخراج شود، از نظر مالی هم خودش و هم خانواده اش دچار مشکل خواهند شد.

خانم عزیزی چندبار به او تذکر داده است. اما او مرتب توجیه می کند. و خانم عزیزی این گفتگو ها را بی نتیجه می داند…

به نظر شما چه دلایلی باعث چنین رفتاری از خانم واحدی می شود؟

اگر در موقعیت خانم واحدی بودید دوست داشتید چگونه با شما رفتار شود؟

در چه صورت باید کارمند خود را اخراج کنیم؟

قبل ازینکه کارکنان خود را اخراج کنید، موارد زیر ار بررسی کنید.

چرا که اخراج هر فرد از سازمان معادل یک حقوق سالیانه او برای شما هزینه در بر خواهد داشت.

برخی عوامل موثر در چنین عملکردی عبارتند از:

  • نداشتن مهارت کافی در انجام امور همزمان
  • ناتوانی در مدیریت زمان
  • ناتوانی در اولویت بندی و برنامه ریزی
  • نقطه ضعف شخصیتی
  • عدم تفویض اختیار صحیح از جانب مدیر

هرکدام از مواردبالا باید بررسی شود. اما شما به تنهایی نمی توانید این موضوع را ریشه یابی کنید.

ابتدا باید هرکدام از موارد بالا تعریف شود. در تعریف با فرد مذکور به توافق برسید. سپس آن ها را با یکدیگر بررسی کنید.

من توصیه کردم ابتدا جلسه با خانم واحد برگزار شود. دراین جلسه فقط به مورد اخیراشاره شود.

بیان موضوعات قبلی باعث می شود که خانم واحد آنها را درهم آمیخته و بحث را منحرف کند.

اما دربازخورد توصیه می شود که فقط یک موضوع مطرح شود. و همان یک موضوع به صورت ریشه ای بررسی شود.

علل این تاخیر و تعویق شناسایی شده و سپس از خود خانم واحدی راهکار بخواهد. از او بخواهید که چگونه می توانیم مانع از بروز مجدد این اتفاق شویم؟

مدیران باید بدانند که چه کاری را به چه کسی و چگونه باید محول کنند.; تفویض اختیار اصولی یعنی اینکه متناسب با دانش، مهارت و توانمندی فرد شیوه واگذاری امور متفاوت خواهد بود. (شایستگی)

در مورد خانم واحدی لازم است که زمان تحویل کار تعیین شود. او بداند که در چه تاریخی باید کار را به اتمام رسانده و نتیجه را به مدیر اعلام کند.

پس از موارد بالا و تصحیح آنها وارد مرحله جدید از شرایط کاری خواهیم شد. هرچند اخراج کارکنان گاهی بهترین تصمیم گیری است.

اما قبل از آن باید همه جوانب را بررسی نمود.

مریم حنطوش زاده- مشاور و مدرس رفتار و منابع انسانی

با کارمند بی مسئولیت چگونه رفتار کنیم؟