دوره هدفگذاری در شرایط ابهام پکیج طلایی

قیمت: 290,000تومان

این پکیج شامل:

جزوه دوره

فایلهای ویدیویی

فایلهای صوتی دوره

کتاب مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در محیط کار

یک جلسه کوچینگ هدفگذاری

 

توضیحات دوره هدفگذاری در شرایط ابهام

Description

آیا راهکارهای عملی برای رسیدن به اهداف را می دانید؟

آیا توانایی هدف گذاری واقع بینانه و تطبیق اهداف خود با شرایط را دارید؟
آیا توانایی انعطاف پذیری در شرایط مختلف را دارید؟
آیا توانایی مدیریت کمال گرایی خود در آغاز و پایان اهداف را دارید؟
آیا توانایی حفظ انگیزه تا پایان هدف را دارید؟

این دوره چه تاثیری روی مسیر حرفه ای شما خواهد داشت؟

هرکس در مسیر شغلی خود اهدافی دارد. اما تهدیدات بیرونی مدام اهداف ما را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا باید بتوانیم در شرایط موجود تصمیمات موثر اتخاذ نماییم. این دوره کمک می کند که در مسیر باقی مانده و علیرغم شرایط متغیر، منحرف نشوید

پکیج طلایی چه تفاوتی با پکیج برنزی و نقره ای دارد؟

در پکیج طلایی علاوه بر فایلهای دوره بصورت ویدیویی ،فایلهای صوتی دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا در هر جایی مثل رانندگی یا در مکانهای دیگر هم بتوانید از این فایلها استفاده نمایید.همچین کتاب مهارت های بازخورد دادن و بازخورد گرفتن در محیط کار، در اختیار شما قرار می گیرد تا با یادگیری تکنیک های صحیح بازخورد دادن و بازخورد گرفتن روابط بهتری با اطرافیانتان برقرار کنید و در نتیجه استرس کمتری رو هم تحمل خواهید کرد. در این پکیج برای شما یک جلسه کوچینگ مدیریت استرس در نظر گرفته شده تا مهارت های شما ارزیابی شده و مسیر بهبود خود را تحت حمایت و همراهی یک کوچ پیش ببرید.


این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

افرادی که اهداف بزرگ دارند
مدیرانی که قصد دارند اهداف سازمان خود را محقق سازند
کسانی که در سال گذشته به برخی از اهداف خد دست نیافته اند

سرفصل های دوره هدفگذاری در شرایط ابهام

شناخت نقاط ضعف و قوت خود در تحقق اهداف

هدف گذاری به روش AIM در شرایط مبهم

حفظ انگیزه تا رسیدن به هدف

انعطاف پذیری، تطبیق پذیری و کمال طلبی در تحقق اهداف

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience