دوره مدلهای رفتاری دیسک پکیج نقره ای

قیمت: 190,000تومان

این پکیج شامل:

جزوه دوره

فایلهای ویدیویی

فایلهای صوتی دوره

به همراه تست رایگان دیسک

در این دوره موضوعات زیر مطرح خواهد شد:

شناخت مدل های رفتاری خودو دیگران در دیسک

شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران

شناخت نقاط قوت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران

نحوه تعامل با هر مدل رفتاری

توضیحات

Description


این دوره برای چه کسانی مناسب است؟


سرفصل های دوره مدلهای رفتاری دیسک پکیج نقره ای

تجربه مشتریان قبلی

Customers Experience