آزمایشگاه دنا، آزمایشگاه ژنتیک، کلنیکال، پاتولوژی

ارزیابی فرهنگ سازمانی

طول دوره: ۱ روز

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند.
در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.

سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند. در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

نماینده آزمایشگاه دنا مدیرعامل آزمایشگاه دنا

خیلی عالی بود به نظر من، تا این جلسه خیلی چیزها یاد گرفتیم. همچنین برای کل مجموعه خوب بود. این جلسه برای مسئولین هم بود و خلاصه و چکیده این دوره را به بخش انتقال می‌دهند. که باعث بهبودی حتی در بخش‌ها..