DISC پرسش و پاسخ

DISC پرسش و پاسخ – پرسشنامه

25 اردیبهشت 4 دقیقه خواندن

DISC پرسش و پاسخ و تست دیسک

DISC پرسش و پاسخ

1- این پرسشنامه بصورت آن لاین است؟

بله. شما با خرید نام کاربری و رمز می توانید اطریق سایت ما وارد شده و پرسشنامه را پر کنید.گزارش به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

2- با این پرسشنامه می توان برای انتخاب شغل استفاده کرد؟

شما با شناخت مدل رفتاری خود، می توانید بفهمید که چقدر درون گرا یا برون گرا هستید.; یا اینکه کار محور هستید یا مردم محور. همین موارد کمک می کند تا شما نقاط ضعف احتمالی خود را در حوزه کاری که دارید; یا قصد انتخاب دارید شناخته و برای ارتقا آنها برنامه ریزی کنید.

3- در مصاحبه و استخدام نیروی انسانی هم کاربرد دارد؟

بله. یکی از دوره هایی که در نیلارود برگزار می گردد مهارت مصاحبه های استخدامی براساس دیسک است.; پرسشنامه رفتاری دیسک که توسط مصاحبه کننده پر می شود; به شما کمک می کند تا برای بررسی نقاط ضعف احتمالی وی سوالات مناسب پرسیده; و میزان شایستگی وی را برای احراز شغل بررسی نمایید.

4- آیا می توان نوع همخوانی رفتار ها رو تشخیص داد؟

ازآنجاییکه دیسک 19800 مدل رفتاری را شناسایی کرده است که درنهایت در چهار مدل ارائه می شود،; نمی توان دراین مورد مدل خاصی ارائه داد. ضمن اینکه افراد با ارتقا مدل رفتار تطبیقی خود ممکن است مدل متفاوتی از خود بروز دهند.; اما میزان تعارضات در مدل های رفتاری مختلف و نوع تطبیق پذیری آنها در این دوره مطرح خواهد شد.

5- آیا نوع رفتاری که گزارش می دهد ذاتی است و قابل تغییر نیست؟

خیر رفتار از نوع شخصیت جداست. شخصیت افراد ذاتی است اما رفتار افراد متناسب با محیط قابل تغییر است.

بهمین دلیل دیسک یک گزارش از رفتار تطبیقی فرد نیز ارائه می دهد که بیانگر رفتار فعلی فرد است که از خود بروز می دهد.

تعریف DISC

6- من فردی با مدل رفتاری D هستم و خیلی زود عصبانی می شوم، آیا دراین دوره راهکاری هم ارائه می شود؟

با توجه به اینکه اساس دوره های نیلارود، هوش هیجانی است،; لذا با تکیه بر برخی از ویژگی های هوش هیجانی می توان مهارت های لازم را کسب کرد.

دوره یک روزه مدیریت استرس نیز می تواند به شما کمک کند.

7- من با افرادی که C هستند مشکل دارم چون خودم I هستم….نحوه برخورد با سایر مدل های رفتاری هم آموزش داده می شود؟

در این کارگاه نحوه برخورد با سایر مدل ها و نکات کلیدی ارائه خواهد شد.; اما در دوره متقاعد سازی می توانید اصول کلی را بصورت تخصصی را دراین باره فرا گیرید.

8- هزینه خرید پرسشنامه چقدر است؟

بین 60 هزار تومان

9- آیا پرسشنامه به زیان فارسی است؟

بله. پرسشنامه و گزارش ها به زبان فارسی است.

1. شناخت مدل های رفتاری بر اساس DISC چه کمکی به ما می کند؟

  1. با چهارنوع مدل رفتاری آشنا می شوید. کنترل گر، اثرگذار، باثبات و محتاط
  2. نقاط ضعف و قوت انواع مدل های رفتاری را خواهید شناخت
  3. نیازها و ترجیحات انواع مدل های رفتاری
  4. در شناخت خود و دیگران پیشرفت خواهید داشت.

دوره‌های برگزار شده مدل های رفتاری DISC