شرکت جهان گسترش تجارت، تولید و واردات تجهیزات پزشکی

دوره سازمان امن در شرکت جهان گسترش تجارت

7 مهر 1401 طول دوره: 4 ساعت

این دوره برای تمامی کارکنان شرکت در چهارساعت با موضوع سازمان امن برگزار گردید. این دوره با تمرکز بر آشنایی با مفهوم آزار در سازمان، انواع آزار، مصادیق آزار و واکنش به آزار(فرد مورد آزار، اتهام به آزار ، آزار شخص سوم) صورت گرفت. همچنین در این دوره بازی های گروهی متفاوتی (اریگامی، …)انجام گردید تا افراد در حین تجربه، آموزش های لازم را کسب کنند. از دستاوردهای این دوره می توان به اصلاح پرسشنامه های استخدامی شرکت توسط هیئت مدیره با رویکرد حذف اطلاعات خصوصی افراد ، شناخت مصادیق آزار و واکنش صحیح به آن توسط کارکنان و مدیران و غیره اشاره کرد.

شرکت جهان گسترش تجارت