دوره عمومی، مشاور، مدرس و کوچ منابع انسانی

دوره عمومی خلق عادات در مسیر اهداف

11 اسفندماه 1399 طول دوره: 3 ساعت

عادت ها شخصیت دوم ما هستند. ما خودمان را با عادت هایمان تعریف می کنیم. دیگران نیز ما را با عادت هایمان می شناسند. عادت ها حلقه زنجیز ما به زندگی هستند، وقتی خسته، ناامید یا مضطرب هستیم، عادت هایمان ما را به جلو می برند و باعث می شوند در مسیر درمانده نشویم. اما بسیاری اوقات عادات مضر ما هم مانع رسیدن ما به اهداف می شوند. خلق عادت و حذف آن، براساس عملکرد مغز بسیار ساده و در عین ححال دشوار است. در این دوره سعی می کنیم با شناسایی عادات، برای خودمان عادات جدید خلق کرده تا حتی در مواقع بی انگیزگی، عادات ما مسیر رسیدن به اهدافمان را تحقق بخشند.

سرفصل ها:
– عادت ها چگونه شکل می گیرند
– روش حذف عادات مضر
– روش خلق عادات موثر در راستای اهداف
– شناخت خود و عادت های خود

دوره عمومی