داریا همراه پایتخت، نمایندگی محصولات سامسونگ

دوره مهارت های ارتباطی در شرکت داریا

17-16 اسفندماه 1399 طول دوره: 8 ساعت

مهارت های ارتباطی در هر سازمانی الزامی است به خصوص برای سازمان های خدمت محور و کارکنانی که مستقیما با مشتری ارتباط دارند. لذا دوره مهارت های ارتباطی با سرفصل های زیر برای مسئولین و کارکنان واحد خدمات مشتری داریا با همکاری شرکت مشاوره رادمان با تکنیک های بحث های گروهی و بازی برگزار گردید.

سرفصل ها:
– ارتباطات چیست
– خطاهای شناختی در ارتباطات
– موانع ارتباطی
– بازخورد دادن
– بازخورد گرفتن
– تاثیر زبان بدن
– مهارت گوش دادن
– بیان موثر

داریا همراه پایتخت