داریا همراه پایتخت، نمایندگی محصولات سامسونگ

دوره مهارت های ارتباطی در شرکت داریا

24 آبان طول دوره: 8 ساعت

مهارت های ارتباطی در هر سازمانی الزامی است به خصوص برای سازمان های خدمت محور و کارکنانی که مستقیما با مشتری ارتباط دارند. لذا دوره مهارت های ارتباطی با سرفصل های زیر برای مسئولین و کارکنان واحد خدمات مشتری داریا با همکاری شرکت مشاوره رادمان با تکنیک های بحث های گروهی و بازی برگزار گردید. سرفصل ها: - ارتباطات چیست - خطاهای شناختی در ارتباطات - موانع ارتباطی - بازخورد دادن - بازخورد گرفتن - تاثیر زبان بدن - مهارت گوش دادن - بیان موثر

داریا همراه پایتخت