نانو استارت اپ، توانمندسازی تیم‌های کارآفرین نانویی

دوره مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای ستاد ویژه فناوری توسعه نانو استارت اپ

طول دوره: 8 ساعت

ارتباطات هدفمند شاید یکی از مهم‌ترین تمایزات آدمی با سایر موجودات باشد. ما مدام در حال ارتباط هستیم. ارتباط با خود، خانواده، دوستان و…اما مدام مجبوریم با آزمون و خطا پیش برویم.

دراین دوره آموزه‌ها در قالب مدل و چارچوب تعریف می‌شود تا هرکس بتواند گلوگاه‌های ارتباطی خود را تشخیص دهد. استفاده از بازی های اوریگامی این آموزش را تجربه محور کرده و افراد به خوبی نتیجه بی‌توجهی به نکات ریز در ارتباطات را در سازه‌های اوریگامی کشف می‌کنند.

سرفصل ها:

  • مفهوم ارتباط موثر
  • عناصر یک ارتباط موفق
  • بیان موثر
  • گوش شنوا
  • بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

نانو استارت اپ