انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد، انجمن علمی

دوره هوش هیجانی در طرح توانمندسازی شغلی ققنوس،یزد

22-29 مهرماه 1400 طول دوره: 6 ساعت

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد، برترین انجمن علمی کشور، یک تشکل دانشجویی است که دوره‌های مختلفی را برگزار می‌کند. در این طرح بر ان شدند تا جهت توانمند سازی افراد در بازار کار روی مبحث هوش هیجانی به صورت ویژه آموزش برگزار گردد.
سرفصل ها:
تعریف هوش هیجانی
فرق IQو,EQ
مدل هوش هیجانی بارآن
فاکتورهای هوش هیجانی
ارتقا هوش هیجانی با کمک ماشین رفتار

شرکت کننده انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد

انرژی بالا و این که بچه ها رو تشویق می کردین برای حرف هایی که زدن