شرکت نیپون، صنعت رنگ و پوشش های صنعتی

شناسایی ارزش های سازمان از دید مدیران ارشد در شرکت نیپون

اردیبهشت ماه 1402 طول دوره: 4 ساعت

امروزه در سازمانها، اهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست. و مقوله حفظ و نگهداشت کارکنان از دغدغه های اصلی سازمانها در حوزه منابع انسانی است. 

 پاداش و مزایا ، امکانات رفاهی و حتی بالا بودن نرخ حقوق همگی از راه حل های کوتاه مدت است. حتی اگر کارکنان به جبر اقتصادی به دلیل حقوق بالا در سازمانی ماندگار شوند هیچ وقت تضمینی برای ارائه بهترین عملکرد آنها نیست.

پس به راستی چه میتوان کرد؟

همیشه گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است. پس شاید در این خصوص نیز یک پله عقب تر را بنگریم و از سرمنشا ریشه مشکل را حل کنیم.

ما یک فرد را صرفا برای یک شغل استخدام نمی کنیم بلکه یک فرد را برای کل سازمان استخدام می کنیم. در نتیجه به عنوان کارفرما قبل از درج آگهی استخدام و انجام مصاحبه شغلی  باید علاوه بر داشتن شناسنامه آن موقعیت شغلی ، دقیقا چرایی ایجاد سازمان خود را بشناسیم و بدانیم بر اساس چه ارزش هایی شکل گرفته است. برای رسیدن به اهداف و استراتژی های سازمان چه ارزشهای سازمانی را باید همواره مدنظر داشته باشیم. 

ارزش های سازمان فرهنگ سازمان ما را شکل میدهد و بر استراتژی اثر میگذارد.

با دانستن این ارزش هاست که می توانیم پیش بینی کنیم که چه افرادی با چه نگرش و ارزشهایی متناسب سازمان ما هستند. و استعدادها را جذب کنیم.

همچنین با انتقال این ارزشها به مدیران میانی و کارکنان خود میتوانیم کمک کنیم تا آنها چرایی چشم اندازها را درک کنند و خود را در این زنجیره ارزشمند بدانند . در نتیجه تعهد و انگیزه د ر کارکنان بالا خواهد رفت.

 

با این هدف بعد از مشخص کردن مجموعه ارزشهای شرکت نیپون با مدیرعامل و قبل از انتقال آنها به کارکنان یک جلسه مشارکتی با مدیران ارشد سازمان برگزار شد.

هدف از این جلسه همسو کردن مدیران با ارزشهای مدنظر مدیر عامل بود.

جلسه با 11 تن مدیران آغاز شد. در این جلسه از تکنیک طوفان فکری معکوس استفاده شد. هم به دلیل انرژی بیشتر در اجرای جلسه و هم به دلیل به دست آوردن نظرات بیشتر و خارج از چارچوب.

طوفان فکری معکوس روشی است که خلاف هدف نظرات را میسنجیم. مثلا پرسیدیم:

مدیران چگونه می توانند کارکنان را بی انگیزه کنند؟

لازم به گفتن نیست که چه پاسخ های جذابی دریافت کردیم و چقدر برای همه مدیران تذکر به جایی بود تا مراقب عملکردشان باشند.

مشارکت مدیران در این بخش بسیار بالا و پویا بود. و کمک کرد خود مدیران بتوانند تصویر روشن تری از ارزشهای سازمانشان و نقش خودشان در تحقق این ارزشها داشته باشند.

در انتها از طریق پرسشنامه به شایستگی های بدست آمده به میزان درجه اهمیت امتیاز دادند.

 

مدیران در انتهای جلسه ضمن تشکر از مدیرعامل جناب آقای صانعی برای توجه به مقوله منابع انسانی و ایجاد چنین بستری ،  بازخوردهای خود را بیان کردند.

آقای مهندس فرزام حبیبی مدیر واحد فناوری اطلاعات : ” وجود این دست از جلسات کمک میکنه شناخت بیشتری از همکاران پیدا کنیم و حتی در این جلسه من اختلاف نظرها را پیدا کردم و این یک فرصت است.”

خانم مارال محمدزاده از واحد تضمین کیفیت و بازرگانی : “اینکه متوجه شدیم در مواردی درد مشترک داریم بسیار خوب بود.”

آقای یونس جوادی از واحد مالی: ” این جلسه اولین جلسه جمعی ما بود و باعث شد جو صمیمی بین ما برقرار شود.”

آقای یوسف صادقی از واحد بازرگانی: ” من در این جلسه متوجه نقاط قوت و ضعف خودم شدم”

آقای مهندس فرزام حبیبی مدیر واحد فناوری اطلاعات شرکت نیپون

وجود این دست از جلسات کمک میکنه شناخت بیشتری از همکاران پیدا کنیم و حتی در این جلسه من اختلاف نظرها را پیدا کردم و این یک فرصت است.