شرکت JTI، واردات دخانیات

مدیریت زمان در شرکت JTI

19 آبان طول دوره: 8 ساعت

مدیریت زمان یکی از دغدغه های سازمان های پیش رو است آنها می دانند زمان چقدر ارزشمند و فرار است و کسی توانایی کند کردن یا ذخیره سازی آن را ندارد. دوره مدیریت زمان برای دو گروه از مدیران و سرپرستان شرکت JTI در چهار نیم روز با همکاری شرکت مشاوره رادمان برگزار گردید. سرفصل های این دوره عبارتند از: - مفهوم زمان - مدیریت زمان و خودشناسی - مدیریت استرس و مدیریت زمان - هدف گذاری - اولویت بندی - تفویض اختیار - قانون پارتو - قانون پارکینسون و...

شرکت JTI