پارک علم و فناوری شریف، ارائه خدمات توسعه کسب و کار و استارت آپ

مشاوره توسعه منابع منتورینگ و انسانی

12 مهر ماه 1401 طول دوره: 8 ماه

پارک فناوری خدماتی به شرکت ها و افراد صاحب ایده ارائه می دهد که توسعه کسب و کار و استارت آپ آنها سرعت یابد. این که این پارک به عنوان یک سازمان دیده شد و برای توسعه منابع انسانی گام برداشت نشان بلوغ و درک اهمیت نیروی انسانی در ارائه خدمات به مراجعین می باشد. ما این پروژه را غنیمت دانستیم و با دوستان همراه شدیم. در این این پروژه یک چالش بزرگ داشت و آنهم اینکه پارک زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف عمل می کرد اما نیروهای آن اغلب قراردادی بودند. بعلاوه با توجه به خدمات خاصی که ارائه می داد افراد متخصص در این حوزه کم بودند و باید مشاغل تعریف شده و افراد مستعد در انجا حضور یابند. این فضای یادگیری برای افراد جذاب بود و باید ازین فضا برای رشد کارکنان و خدمات بهتر به ارکنان استفاده می کردیم. لذا این پروژه برای ما از اهمیت خاصی برخوردار بود تا راهکارهایی متناسب با سازمان ارائه شود.

 

گام اول:

در این مسیر ابتدا ارزش ها و رسالت پارک مشخص شد تا بتوان آن را به کارکنان منتقل کرد و واحد منابع انسانی براساس این ارزش ها راه اندازی شود. جلسات متعدد با مدیران ارشد و کارکنان ما را بر آن داشت تا عارضه ابی نیز صورت گیرد. پس از عارضه یابی فرهنگی در قالب تحلیل پرسشنامه ها، یک جلسه مشارکتی برگزار گردید که افراد در حوزه فرهنگ سازمان عارضه یابی کرده و راهکارهای خود را ارائه دهند.

گام دوم: 

 در راستای آماده سازی بستر استقرار منابع سازمانی برای مدیران پارک علمی و فناوری شریف جلسه دوم برنامه مشارکتی و انگیزشی کارکنان و مدیران در راستای بهبود تعاملات بین واحدهای سازمانی صورت گرفت. از آنجایی که در جلسه قبل با کمک پرسشنامه و برنامه تعاملی عارضه یابی صورت گرفته بود، اینبار با هدف به مشارکت گرفتن اعضای سازمان و دپارتمان های مختلف برای ارائه راهکار و حل مسئله پداخته شد. چرا که ایجاد یک فرهگ مطلوب نیازمند توافق و مشارکت همکانی است و نمی توان فرهنگ را در چارچوب صرفا قوانین شکل داد. لذا این جلسه در ابعاد زیر بگزار گردید:

هدف گذاری. 

به قول گربه خندان در داستان  آلیس در سرزمین عجایب: اگر ندانی به کجا میخواهی، بروی مهم نیست از کدام مسیر بروی!

لذا در ابتدا ویژگی‌های هدف کارآمد به روش SMART توضیح داده شد. در ادامه پرسنل هر واحد به صورت گروهی در یک فعالیت عملی با استفاده از بازی های گروهی برای واحد خود یک هدف، لوگو و شعار انتخاب کردند. در این مسیر مفهوم مشتری داخلی به صورت عملی تمرین شد تا افراد همکاران، مدیران و کارکنان خود را به عنوان مشتری داخلی ببینند و در راستای آن اهداف دپارتمانی تعریف کنند تا بهترین خدمات را ارائه دهند.

گام دوم: حل مسئله 

دراین مرحله گروه ها به  شناسایی عارضه ها و چالش هایی که مانع از رسیدن به اهداف می شوند، پرداختند. در نتیجه هر موضوعی که مانع از تحقق کیفیت مورد انتظار از نتایج، اهداف در روابط با دیگر واحدها (به عنوان مشتری داخلی) ، مراجعان، مشتری‌های خارجی و همچنین ارائه خدمات مناسب می شود شناسایی شد. در این قسمت ما از مفهوم” تبدیل غر به مسئله” استفاده کردیم تا چالش ها به مسئله تبدیل شوند.  پرداختند و چالش ها را با تکنیک 5Why به مسئله تبدیل کردند. 

این کارگروهی باعث شد بعضی از فرآیندهای اشتباه در سازمان مشخص شود. همچنین نگرش حل مسئله تقویت گردد. به گفته شرکت‌کنندگان دوره به حس همدلی و صمیمیت بین واحدها هم کمک بسزایی کرد.

 

 و در نهایت شرکت‌کنندگان با تمرین هدف‌گذاری برای حل مسئله‌ها منتظر جلسات بعدی هستند! 

البته همزمان نوشتن شرح شغل ها و به روز رسانی فرایند استخدام، روانه سازی و خروج نیز در کنار خانم رمضانی انجام شد تا افراد در حین استخدام و پس از آن مسیر درستی را طی نمایند.

 بازخورد دهندگان:

خانم رمضانی کارشناس استقرار و منابع انسانی:

برنامه های مشارکتی باعث نزدیکی افراد شد. با تعیین ارزش ها مشخص شد که “چرا کار می کنیم” و الان کارمان صرفا یک وظیفه روتین نیست بلکه می دانیم که در حال خلق ارزش هستیم

آقای مختارزاده:

مدیر مالی اداری

افرادی فضای منی یافتند تا دغدغه های خود را مطرح کنند و با تقویت مهارت حل مسئله رویکرد فعالانه ای داشته باشند

 

خانم حق وردی

کارشناس آموزش:

نحوه عملکرد شما و تیم شما باعث شد تعامل درون تیمی و بین تیمی ما افزایش یابد و نگاه ما به موضوعات کاری تغییر کند

آقای مختارزاده مدیر مالی اداری پارک علم و فناوری شریف

افرادی فضای منی یافتند تا دغدغه های خود را مطرح کنند و با تقویت مهارت حل مسئله رویکرد فعالانه ای داشته باشند