موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین، برگزار کننده دوره های مدیریت کسب و کار

مهارت های کوچینگ برای مدیران DBA-موسسه آموزش آزاد معین

24 آبان طول دوره: 16 ساعت

موسسه آموزشی معین یکی از موسسات معتبر در زمینه برگزاری دوره های MBA و DBA می باشد. یکی از سرفصل هایی که برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شد، مهارت های کوچینگ برای مدیران بود که مورد استقبال واقع شد. اهداف: - مدیریت نتیجه گرایانه کارکنان - بهبود عملکرد کارکنان - ارتباطات موثر دستاوردها: -آشنایی با مفاهیم و مدل های کوچینگ -آشنایی با سوال پرسیدن به جای توصیه کردن -گوش دادن فعالانه -توانمندسازی کارکنان سرفصل های دوره: 1- کوچینگ چیست؟ - کوچینگ چه نیست؟ - کوچینگ و‌مدیریت - نگرش کوچینگی 2- مهارت های کوچینگ: - گوش دادن - بازخورد دادن - سوال پرسیدن -همدلی -صمیمی سازی و اعتمادسازی -محرمانگی -هدف گذاری 3- چارچوب ومدل کوچینگ - تمرین و بازی - پخش فیلم

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین