موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین، برگزار کننده دوره های مدیریت کسب و کار

مهارت های کوچینگ برای مدیران DBA-موسسه آموزش آزاد معین

24 فروردین ماه 1400 طول دوره: 16 ساعت

موسسه آموزشی معین یکی از موسسات معتبر در زمینه برگزاری دوره های MBA و DBA می باشد. یکی از سرفصل هایی که برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شد، مهارت های کوچینگ برای مدیران بود که مورد استقبال واقع شد.

اهداف:
– مدیریت نتیجه گرایانه کارکنان
– بهبود عملکرد کارکنان
– ارتباطات موثر

دستاوردها:
-آشنایی با مفاهیم و مدل های کوچینگ
-آشنایی با سوال پرسیدن به جای توصیه کردن
-گوش دادن فعالانه
-توانمندسازی کارکنان

سرفصل های دوره:

1- کوچینگ چیست؟
– کوچینگ چه نیست؟
– کوچینگ و‌مدیریت
– نگرش کوچینگی

2- مهارت های کوچینگ:
– گوش دادن
– بازخورد دادن
– سوال پرسیدن
-همدلی
-صمیمی سازی و اعتمادسازی
-محرمانگی
-هدف گذاری

3- چارچوب ومدل کوچینگ
– تمرین و بازی
– پخش فیلم

موسسه آموزشی عالی آزاد اندیشه معین