شرکت اسپاد دریا، تولید کابین دوش و یراق آلات

دوره اصول سرپرستی شرکت اسپاد دریا

20 اذر 1400 طول دوره: 24 ساعت

این دوره برای چهار گروه در دوره های سه روزه از مدیران و سرپرستان اسپات دریا برگزار گردید. این دوره با مشارکت شرکت مشاوره رادمان براساس نیاز سازمان طراحی شد تا افراد برای سمت های مدیریتی توانمندی های لازم را کسب نمایند. همچنینی در این دوره آزمون هایی برحسب سناریو، قبل و بعد از دوره برگزار کردید تا میزان یادگیری مهارت های آموزش داده شده مورد سنجش قرار گیرد. این دوره با کارهای تیمی، بازی های گروهی و فردی برگزار گردید تا افراد در حین تجربه آموزش های لازم را کسب نمایند.

سرفصل ها
روز اول:
آشنایی با مدل های رفتاری دیسک
روز دوم:
مهارت های ارتباطی و رفتار حرفه ای:
– ارتباطات
– موانع ارتباط موثر
– گوش شنوا
– بازخورد دادن و بازخورد گرفتن
– بیان موثر

روز سوم:
اصول مدیریت:
– چرا مدیریت؟
– مهارت های توانمندسازی کارکنان
– مهارت تفویض اختیار
– مهارت مدیریت و تفویض مدل های رفتاری دیسک

شرکت اسپاد دریا