ادورا طب، پخش دارو

دوره آموزش مهارت‌های رفتاری دیسک در شرکت ادورا طب

26 مهرماه 1401 طول دوره: 8 ساعت

این دوره با همکاری گروه رادمان برای سرپرستان شرکت ادورا طب در راستای تقویت مهارت های سرپرستان اجرا شد. از آنجایی که اغلب افراد توانمند در حوزه تخصصی خود رشد می‌کنند و به سطوح سرپرستی یا مدیریتی دست پیدا می کنند، اما مهارت های سرپرستی و مدیریتی به صورت علمی و اصولی همراستا با مهارت‌های تخصصی پیش نمی‌رود. لذا در راستای توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان، به منظور تسهیل مسیر رشد سرپرستان در مجموعه ادوراطب دوره اصول سرپرستی اجرا شد. در اولین گام بحث خودشناسی با مدل های رفتاری دیسک مطرح شد تا افراد با نقاط قوت، قابل بهبود و انگیزه‌ها‌ی خود و کارکنان خود آشنا شوند.

از آنجا که مدیریت منابع انسانی یا مدیریت کارکنان و کارمندا، پروسه و فرآیندهای استخدام، مشارکت و تعامل کارکنان و بررسی عملکرد آنها و… را در بر می گیرد. این پروسه یک فرآیندی است که به کارمندان شما کمک می کند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند و به اهداف تجاری مورد نظر شما دست یابند.

برای بالا رفتن عملکرد فردی و تیمی میتوان با شناخت خود و درک چرایی رفتار اطرافیان به بالا رفتن کیفیت روابط‌مان کمک کنیم و از تعارضات ایجاد شده در روابط و محیط‌های کاری و همکاری استفاده بهینه داشته باشیم.

روند اجرا

افراد از قبل تست دیسک را زده بودند . در این مسیر ابتدا با چهار مدل رفتاری DISC کنترل گر، اثرگذار، باثبات و با وجدان آشنا شدند. تا مدل رفتاری خود را بهتر بشناسند. ترس ها، انگیزه، نقاط قوت و تاثیر رفتار خود را بر دیگران درک کردند تا یک مسیر توسعه فردی برای خود در نظر گیرند.

در مرحله بعد، با شناخت ابعاد درونگرایی ،برونگرایی و مدل های تصمیم گیری کارمحور و مردم محور توانستند بیاموزند که چگونه مدل های رفتاری دیگران را تشخیص دهند. بعلاوه نشانه های رفتاری سایر مدل‌ها را سریعتر تشخیص دهند تا ارتباط بهتری برقرار کنند.

در مرحله سوم آموختند متناسب با نیازها و نگرانی هر مدل متناسب با آن مدل رفتار کنند تا یک ارتباط پویا را تجربه کنند

در تمام این مراحل بازی ها و تمرین های فردی و گروهی اجرا می‌شد تا افراد در تجربه ها و گفتگوهای خود به درک بهتر از خود و دیگران دست یابند.

در مرحله بعد

شرکت کنندگان که به شدت با محتوا ارتباط برقرار کردند و فعالانه در تمرین های کلاس از آموخته هایشان برای تطبیق و شناخت خود و همکارانشان استفاده کردند و توانستند نقشه راه جدیدی برای ارتباط موثر با مدیران و همکاران دیگر تهیه کنند.

(برای مثال: یکی از شرکت کنندگان می گفت: فهمیدم راهی که به عنوان سرپرست تاکنون می‌رفتم اشتباه بوده با اینکه همیشه فکر می‌کردم دارم به بهترین شیوه عمل می کنم. اما متوجه شدم فردی که با او چالش دارم، صرفا مدل رفتاری او با من متفاوت است در نتیجه نیازها و اولویت‌های متفاوتی داریم. من با مدل D یا کنترل گر می خواهم کارها سریع پیش برود ولی او با مدل S یا باثبات برایش بررسی همه جوانب مهم است. در نتیجه یه جای اینکه او را مجبور به تغییر کنم، می خواهم او را بهتر بفهمم. حالا می‌دانم رفتار من چه تاثیری روی او دارد و تلاش می کنم از تفاوت‌هایمان بهتر استفاده کنم)

البته اولین قدم شناخت مدل رفتاری و نقاط قابل بهبود در خودمان است و این موضوع به خوبی در تمرین های گروهی شرکت کنندگان به عنوان دست‌آوردشان دیده می‌شد.

 

در نظر داشته باشیم که مدیریت منابع انسانی سه حوزه کلیدی دارد :

 1. جذب
 2. نگهداشت
 3. مدیریت عملکرد

در هر یک از این سه حوزه دانش مدلهای رفتاری دیسک کمک کننده است.

 • در تعیین شایستگی های رفتاری و شخصیتی مورد نیاز یک شغل و انتخاب از بین نزدیک ترین فرد متقاضی به این شایستگی ها 
 • در نحوه تعامل با نیروی مشغول به کار 
 • و در نهایت وصل کردن شایستگی های شغلی به سیستم مدیریت عملکرد

 

سرفصل‌های دوره :

 • شناخت مدل‌های رفتاری خود و دیگران در دیسک
 • شناخت نقاط قوت رفتاری خود و دیگران
 • شناخت نقاط قابل بهبود رفتاری خود و دیگران 
 • نحوه تعامل با هر مدل رفتاری
 • نحوه تحلیل گزارش دیسک

 

ادورا طب