ادورا طب، پخش دارو

دوره آموزش مهارت‌های ارتباطی شرکت ادورا طب

3 آبان ماه 1401 طول دوره: 8 ساعت

این دوره با همکاری گروه رادمان برای سرپرستان شرکت ادورا طب اجرا شد.

از آنجایی که دوره اصول سرپرستی برای آماده سازی سرپرستان حوزه های مختلف شرکت ادورا طب با خودشناسی مدلهای رفتاری دیسک آغاز شده بود، به شناخت موانع ایجاد یک ارتباط موثر  و تکنیک های ایجاد پیام شفاف و مهارت بازخورد گرفتن و بازخورد دادن پرداختیم.

در مدیریت منابع انسانی ما تماما با افراد و کارکنان مان در ارتباط هستیم و از آنجایی که مهارت ارتباطی کاملا دو طرفه است ، کسب این مهارت باید در همه افراد اتفاق بیفتد. در نتیجه یکی از بهترین اقدامات واحد مدیریت منابع انسانی میتواند برگزاری دوره های مهارت های نرم از جمله مهارت ارتباط موثر باشد.

برخلاف باور عموم، منظور از ارتباط موثر چیزی فراتر از تبادل اطلاعات است. ارتباط موثر به معنای فهم احساسات و هدفی است که در پشت هر اطلاعاتی که میدهیم و یا میگیریم، می‌باشد. به عبارت دیگر برای آن که به طور دقیق بدانید مهارت ارتباط موثر چیست، لازم است بدانید مهارت گوش دادن موثر چیست.

از عناصر سازنده ارتباطات، خطاهای شناختی، گوش دادن موثر و موانع آن،چگونگی ایجاد پیامهای شفاف و موثر و نحوه بازخورد دادن و بازخورد گرفتن صحبت کردیم تا افراد برای تعامل سازنده تر همکاران آماده شوند.

همیشه در آخر کلاس می پرسم: چه چیزی با خود می برید؟ دراینجا به تجربه چند نفر از شرکت کنندگان اشاره می کنم:

برای من یک تغییر نگرش رخ داد. اینکه گفتید: ما همیشه اصرار داریم دیگران ما را درک کنند، اما دیگران تحت کنترل ما نیستند! لذا این ما هستیم که برای تسهیل امور خود باید با گوش داد فعالانه، سوال پرسیدن و بازخورد دادن یه درک صحیحی از طرف مقابل بپرسیم.” فکر می کنم نگاه به ارتباطات عوض شده است.

 

یکی از شرکت کنندگان (سرپرست واحد حراست) گفت که تصمیم دارد برای حل یک موضوع بین خودش و یکی از کارمندان از تکنیک های کارگاه در بازخورد دادن و بازخورد گرفتن استفاده کند.

یکی دیگر از سرپرستان در طی تمرینات عملی؛ مشکلی که با مدیر خود را داشت بیان کرد و با تمرین و واکاوی گفت که متوجه شده این مشکل ناشی از یک سو تفاهم در اثر خطای گوش دادن فعال در خودش بوده و در واقع تفسیر خودش را به مدیرش نسبت داده است.

با توجه به شیوه اجرای آموزش‌های ما به صورت بازی و تمرین‌های فردی و جمعی؛ پخش فیلم و همچنین با اشتیاق بسیار زیاد شرکت کنندگان برای فعالیت گروهی ، آموزش در فضایی بسیار شاد و دوستانه اتفاقا افتاد.

سرفصل های دوره:

  • عناصر سازنده ارتباطات،
  •  موانع و خطاهای شناختی
  • گوش شنوا ، تعریف و موانع شنیدن فعال
  • مهارت همدلی
  • بیان موثر
  • مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

ادورا طب